Emmaschool: Deelnemer excellente scholen

De Emmaschool is een van de basisscholen in Drenthe, die op woensdag 14 januari uit handen van gedeputeerde Ard Van der Tuuk het predicaat ‘excellentontvangt .  Onze school heeft met veel enthousiasme en succesvol deelgenomen aan het traject ‘Op weg naar excellentie in Drenthe’. Dit traject is in oktober 2010 gestart met een inspirerende lezing van Professor H van der Grift. De deelnemende scholen werken ook nu nog hierin samen.

Bij de start in 2010 bleek dat landelijk 7% van de scholen excellent waren  (onderwijsmonitor), maar in Drenthe geen. Dat was aanleiding voor de Drentse onderwijsbesturen, gemeenten en de provincie, behorend tot  het kwaliteitsakkoord basisonderwijs Drenthe, om de handen ineen te slaan en te starten met het Drentse excellentietraject. Dat gebeurde vanuit de gedachte dat ook scholen die het al goed doen de uitdaging moesten aangaan om het nóg beter te doen.

De uitreiking vindt plaats tijdens een bijeenkomst van de Regiegroep Drentse Onderwijsmonitor in MFA Schakelveld.