Emmaschool ontvangt predicaat Excellentie traject Drenthe

Zestien Drentse basisscholen hebben het predicaat “Deelnemer Excellentie traject Drenthe” ontvangen van gedeputeerde Ard van der Tuuk, die tijdens de bijeenkomst uitsprak dat hij trots was op de scholen, die dit gerealiseerd hebben. Zes jaar gelden zat het Drentse onderwijs in een diep dal, waar een op de vijf scholen zwak of zeer zwak was. Drenthe was daarmee synoniem voor slecht onderwijs. Vanuit een bestuursakkoord met provincie, gemeente en schoolbesturen is het plan opgevat om die scholen te ondersteunen, maar ook te laten zien dat Drenthe goede scholen heeft. Dit traject heeft erin geresulteerd dat er nu nog maar drie scholen onder de inspectiemaat presteren en dat er zestien scholen op weg zijn naar excellentie. Vanuit deze groep scholen is er gezegd dat we een voorbeeld willen zijn voor alle Drentse scholen en hopen dat er nog velen zullen aansluiten. Vanaf heden start het tweede Excellentietraject, waarvoor alle basisscholen zich kunnen inschrijven.

De Emmaschool is drie jaar geleden gestart met een nulmeting op zes kenmerken van een excellente school. Op basis van de totaalresultaten zijn er diverse provinciale bijeenkomsten georganiseerd en er is veel uitwisseling geweest tussen de deelnemende scholen. De opgedane kennis is verwerkt in de besprekingen met het team, zonder dat we daar steeds de naam “Excellent” aan gegeven hebben.

In de afgelopen jaren is er gewerkt aan vele zaken, die we konden verbeteren, zoals o.a. het uitvoeren van evaluaties en analyses, duidelijke afstemming van de onderwijsbehoeften, de veiligheid van de kinderen op school, inzetten van deskundigheid van leerkrachten, breed gedragen besluiten nemen, professionele ontwikkeling en ouderbetrokkenheid.  Daarnaast hebben we ons gespecialiseerd in een aantal speerpunten, zoals Engels vanaf groep 1, het goede aanbod voor pluskinderen en de Kanjertraining. Scholen hebben elkaar gevisiteerd en op basis van deze grote inspanning en goede resultaten hebben we het bordje ontvangen.

De Emmaschool is blij met dit predicaat. Het is een waardering voor het team en geeft ook aan dat we steeds in ontwikkeling willen zijn. We zijn onderweg om een excellente school te worden. We gaan door met de kwaliteitsverbeteringen door goede doelen te stellen en het rustig te laten groeien. De trein is op gang en de tijd zal leren of we op het eindpunt aankomen. Onderweg gaan we genieten van alle tussenstops.

 

excellentie drenthe