Herinneringen aan MENEER Muilerman

Van leerling tot juf…….

In 1961 kwam ik als leerling in klas 2 op De Zonnebloem. Aan de overkant van de straat stond de “grote”school, waar je als kleuter erg tegenop keek. Over het grote plein was een witte streep getrokken, waar aan de ene kant de kleine kinderen en rustige…….meisjes speelden, maar aan de andere kant de wildere ……….grote jongens.  De mensen die les gaven,  liepen elke dag over de streep heen en weer, zodat er vanzelf een grens werd bepaald tijdens de pleindienst.

Elke dag kwam er een heer op de fiets van zijn huis aan de Westerlaan, gekleed in pak met een hoed op zijn hoofd. Zijn uiterlijk was opmerkelijk  door de zware borstelige  wenkbrauwen en de bril met dikke glazen. Hij was “het hoofd der school”en wenste aangesproken te worden als MENEER Muilerman. Zijn gewoonte was om elke dag in de open deur te staan met de schoolbel in zijn hand. Alle kinderen werden bij binnenkomst begroet en daarna luidde hij de bel. Aansluitend sloot hij  de bruine deuren en liep naar zijn klas.

In 1968 was het zo ver en zat ik in de zesde klas bij MENEER Muilerman. Hij gaf zangles en hanteerde daarbij zijn stemvork. Aansluitend werd er tweestemmig gezongen. Tijdens de kerst was hij prominent aanwezig tijdens het voorlezen van het kerstverhaal in de hal. Hij zat dan onder het raam met de uil en lette goed op of alles naar zijn wens verliep. Wij ( de meisjes ) werden meestal engel en zweefden van de huidige oude teamkamer naar het kleine kamertje van de RT.

Het zijn herinneringen die boven komen ,wanneer je aan hem terug denkt.

In 2006 werd ik juf op de Emmaschool en werkte in eerste instantie in het lokaal waar ik als leerling ooit vertrokken was. En daarom was het een mooi moment,  dat ik de bruine deuren mocht sluiten,  na het bellen en mijn pleindienst. De naam Muilerman flitste even  door mijn hoofd en het deed me even grijnzen. De uil en MENEER Muilerman zullen voor altijd verbonden zijn aan de Emmaschool. Zat het woord “uil” misschien daarom in zijn naam?

Jenny de Jong Posthumus.