Leerlingenraad

De leerlingenraad vergadert elke drie weken met 9 kinderen uit de groepen 6 t/m 8 en de volgende dingen zijn de afgelopen periode besproken:

  • Besteding opbrengst Jantje Beton Er is onderzocht of er kunstgras aangeschaft of een speeltoestel uitgebreid kon worden. Dit paste niet binnen het budget en daarom krijgen alle groepen ruim €50 voor de aanschaf van spelmateriaal voor binnen of buiten.
  • Er zijn afspraken gemaakt over het doorkruisen van het voetbalveld, wat gevaarlijke situaties opleverde
  • De leerlingenraad gaat overleggen met de OR over een koekjesactie bij de sponsorloop in het voorjaar
  • Er komt overleg met de bibliotheekcommissie om de openingstijden aan te passen

    def