Toetsweken

In de afgelopen weken zijn er veel Cito-toetsen afgenomen en dat betekende hard werken voor alle kinderen en leerkrachten. De meeste toetsen zijn in de groep afgenomen, maar een aantal leestoetsen vereisen een individuele afname. Dit gebeurde door de eigen leerkracht en meestal buiten het lokaal. De kinderen hebben daardoor regelmatig een invaljuf gezien. Afgelopen dagen zijn de resultaten met de intern begeleiders doorgesproken en komende maandag en donderdag zijn alle ouders uitgenodigd om de resultaten te bespreken.

10-minuten