Toetsweken

smileyIn de komende weken gaan we per groep weer een aantal toetsen afnemen, die een beeld geven van de vorderingen van de kinderen. Voor zowel op school-, groeps- als kindniveau worden de toetsen gebruikt om de niveaus onafhankelijk vast te stellen. We doen lees-, spelling-, en rekentoetsen.

We merken aan reacties van sommige kinderen in de hogere groepen dat ze stress ervaren met betrekking tot het maken van de toetsen. Dit is echt niet nodig! Als de kinderen hun best doen is het goed genoeg. Uitschieters naar boven of beneden kunnen we meestal wel verklaren. Het gaat om de doorgaande ontwikkelingslijn en niet om het halen van een hoge score. We proberen dit ook in de klas te benadrukken.

De Eindtoets Basisonderwijs voor groep 8 wordt dit jaar niet in februari afgenomen, maar eind april. Ouders van groep 8 ontvangen daarover nog een bericht.