Adviesgesprekken groep 8

Volgende week komen alle kinderen en ouders van groep 8 op school voor de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs. Eind groep 7 en afgelopen november zijn daar ook al gesprekken over geweest. Bij het opstellen van dit advies wordt er allereerst naar het kind gekeken. Vragen daarbij zijn o.a.: Wat zijn de resultaten op de methodegebonden – en methode-onafhankelijke toetsen? Hoe is zijn of haar werkhouding? Heeft het plezier in leren? Hoe gaat het leren van de toetsen? Lukt het om zelfstandig een werkstuk te maken? We proberen deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en vanuit die gegevens wordt het advies aan de ouders gegeven. Kinderen moeten voor 13 maart worden aangemeld bij een VO-school naar keuze. Ingevulde formulieren kunnen op school ingeleverd worden.

vo