‘Kinderen zijn meer dan een cijfer’ (bron DVHN)

Paul Moltmaker, directeur van Plateau Openbaar Onderwijs Assen, heeft de leerlingen van zijn basisscholen een brief geschreven. Daarin relativeert hij het belang van de Cito-toets.

Vanwaar deze bijzondere actie?
,,We zijn een tijdje binnen het directieberaad van 13 basisscholen in Assen te praten over het nut van de Citotoets. Door sommige wordt er te veel waarde aan gehecht. Kinderen zijn meer dan een cijfer.”

Ondermijnt u daarmee de Citotoets?
,,Het belang van de Citotoets is al afgenomen. De eind-Citotoets is weliwsaar voor ale scholen verplicht geworden, maar wel verschoven van deze periode naar het eind van het schooljaar. Dan zijn de adviezen voor het voortgezet onderwijs al gegeven.”

Dus de Citotoets is overbodig?
,,Nee, dat ook weer niet. We gebruiken de tussentijdse Citotoetsen ook om de vorderingen in de gaten te houden en om te kijken of we moeten bijsturen. Het gaat om het totaalplaatje dat leerkrachten gedurende acht jaar opbouwen.”

U schrijft: Deze toetsen tonen niet wat elk van jullie speciaal en uniek maakt.
,,Precies. KIndern hebben meer kwaliteiten dan goed kunnen rekenen of spellen. Kinderen die flink hun best doen kunnen niet zo goed naar de havo dan kinderen die intelligent zijn.”

Schept u daarmee geen valse verwachtingen?
,,De Citotoets weegt wel mee. Je kunt het ook gebruiken om gericht actie te ondernemen. Maar hij is niet zo geschikt als meetinstrument voor het vervolgonderwijs.”

U schrijft dat er meer manieren zijn om een slim en een goed mens te zijn.
,,Daarmee wil ik kinderen die een slecht resultaat op de Citotoets halen een hart onder de riem steken. Veel leerlingen zitten bij Citotoetsen zwaar in de stress. Met die brief probeer ik dat te relativeren. Er zijn veel meer dingen in het leven om in te exceleren. Het is allemaal niet zo zwaar als het soms wordt gevoeld. Ze hoeven er niet alles aan op te hangen.”

Brief Plateau 06-02-2015, gericht aan de leerlingen van de scholen.