Samenvatting Oudertevredenheidspeiling

succesEind 2014 heeft 61% van de ouders meegedaan aan de oudertevredenheidspeiling. In de bijlage vindt u een samenvatting van dit onderzoek. We zijn blij met het deelnamepercentage en de uitkomsten van dit onderzoek. Ouders geven aan tevreden te zijn over een groot aantal aspecten van de Emmaschool en ten opzichte van vier jaar geleden is de tevredenheid verbeterd. Het verslag van de Oudertevredenheidspeiling ligt ter inzage bij de directie.

Naast deze ouderpeiling zijn er ook peilingen geweest onder het personeel en de kinderen van de hoogste groepen. In samenspraak met het team en de medezeggenschapsraad zullen we de onderzoeken analyseren en punten meenemen in het Schoolplan 2015-2019.

Samenvatting OTP ouders 2014