Openbaar Onderwijs in Assen

De openbare scholen in Assen van Plateau Openbaar Onderwijs Assen, het Dr. Nassau College en PrO Assen besteden in deze School!Week extra aandacht aan de belangrijke kernwaarden, zoals wederzijds respect, waarden en normen, van en voor de samenleving, levensbeschouwing en godsdienst.

ik ben welkom 014

Kees Vreugdenhil, directeur-bestuurder van het Dr. Nassau College onderschrijft de kernwaarden: “Door het openbare karakter van onze school benadrukken wij dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen leerlingen qua levensbeschouwelijke achtergrond.” Hij geeft aan dat respect voor elkaar, de basis is voor goed onderwijs.

PrO Assen is de enige aanbieder van praktijkonderwijs in de regio. “Juist daarom is het extra belangrijk dat dit een openbare school is waar iedereen welkom is”, aldus Linze van der Tuin, directeur van PrO Assen.

De waarde van het openbaar onderwijs zit volgens Paul Moltmaker, algemeen directeur van Plateau Openbaar Onderwijs Assen, vooral in het feit dat kinderen voorbereid worden op de diversiteit, die ze in hun maatschappelijke carrière ook gaan tegenkomen. “Daarom is openbaar onderwijs beter voor onze kinderen en voor onze samenleving als geheel.”