School!Week: Openbaar Onderwijs in Assen

Van 13 t/m 20 maart vieren de openbare scholen in Assen een feestje in het kader van School!Week. De inwoners van Assen kunnen dan kennismaken met de kracht van het openbaar onderwijs. Binnen de openbare scholen is iedereen welkom, ongeacht afkomst, levensbeschouwing of geaardheid. Dat is ook de gewoonste zaak van de wereld en daar zijn de openbare scholen trots op. Het motto van deze School!Week is daarom ook “Ik ben welkom!”

De openbare scholen in Assen van Plateau Openbaar Onderwijs Assen, het Dr. Nassau College en PrO Assen besteden in deze School!Week extra aandacht aan de belangrijke kernwaarden, zoals wederzijds respect, waarden en normen, van en voor de samenleving, levensbeschouwing en godsdienst.

De openbare scholen hebben deze School!Week een actief programma opgesteld waaraan leerlingen, ouders, andere belangstellenden en leerkrachten kunnen deelnemen. Zo wordt er op vrijdag 13 maart gestart met een groot Onderwijsdebat in het Stadhuis. Kinderen van alle openbare scholen gaan dan met elkaar in debat over de Rechten van het Kind. Op woensdag 18 maart van 9.00-12.00 uur wordt er op alle openbare scholen in Assen een Open Dag georganiseerd, waar iedereen welkom is.

schoolweek-printlogo