Eindtoets groep 8

Volgende week maakt groep 8 de Eindtoets, zoals voorgeschreven door het ministerie. We doen dit schooljaar niet de Cito Eindtoets, maar een van een andere aanbieder, namelijk de IEP-toets. We hebben voor deze toets gekozen, omdat deze in twee keer 2 uur de vaardigheden van de kinderen meet. De uitslag van de toets is niet meer van belang voor het schooladvies, maar goed je best doen is natuurlijk altijd van belang. Bij een hogere score kan het VO-advies heroverwogen worden. Veel succes groep 8!

eindtoets