Integraal Kindcentrum Emmaschool

Plateau Openbaar Onderwijs Assen Openbaar wil in de komende jaren haar basisscholen omvormen tot Integrale Kindcentra voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Ze hebben daarvoor de ASKA als strategische partner uitgekozen. Ook de Emmaschool gaat mee in die lijn en heeft in het afgelopen jaar met de ASKA gesproken over de Tussenschoolse Opvang (TSO). Ook de MR is daarbij betrokken geweest. Het resultaat is dat de ASKA met ingang van het nieuwe schooljaar 2015-2016 de TSO gaat overnemen van Pinokkio. Er zijn goede afspraken gemaakt over de organisatie en invulling. U wordt daarover op korte termijn door de ASKA geïnformeerd. Ze hebben ook een goed aanbod voor de voor– en naschoolse opvang in de Emmaschool.

aska Plateau logo_met_pay_off