Schoolfotograaf 13 en 14 april

Op 13 en 14 april komt de schoolfotograaf weer op school. Er worden individuele foto’s, pasfoto’s en een groepsfoto gemaakt door Dany Brix Fotografie. Het verzoek is om die dag fleurige kleding aan te doen.

Maandag 13 april

Ochtend: groep 1/2 a, 1/2 b, 1/2 c, 1d

Middag: groep 3, 4, 7 dinsdag 14 april

Ochtend: groep 3/4, 5, 5/6, 6

Middag: groep 7/8, groep 8

Op beide middagen is het vanaf 15.30 uur mogelijk dat broertjes en zusjes gefotografeerd worden. Ook kinderen die (nog) niet op de Emmaschool zitten, kunnen op de foto gezet worden. In de hal van het hoofdgebouw hangt een intekenlijst met tijden, waarop u de gezinsnaam kunt invullen. U dient zelf aanwezig te zijn bij deze opname. De foto’s worden genomen in het speellokaal van De Zonnebloem. In verband met de organisatie worden broertjes en zusjes niet meer onder schooltijd op de foto gezet.

Indien er geen ruimte meer is, dan kunt u contact opnemen met Dany Brix fotografie via info@danybrix.nl of 06-10166416

De foto’s worden vrijblijvend gemaakt en er is dus geen verplichte afname. U ontvangt een paar weken na de fotoshoot een brief met een code, waarmee u de foto’s via internet kunt bekijken en bestellen. Het is niet mogelijk om alle ouders een eigen inlogcode te geven voor het bestellen. Alle kinderfoto’s en de groepsfoto worden op een groepspagina geplaatst en zijn zodoende zichtbaar voor alle ouders van de groep. De OR heeft hiermee ingestemd, maar indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van uw zoon of dochter op de groepspagina, dan kunt u dat aangeven bij Dany Brix info@danybrix.nl. U ontvangt dan een eigen inlogcode.