Groepsverdeling 2015-2016

Vandaag om 12.00 uur wordt de groepsindeling voor volgend schooljaar aan de kinderen meegegeven. Met grote zorgvuldigheid, op basis van de ingeleverde briefjes en de opgestelde criteria hebben de leerkrachten de indeling gemaakt. Sommige groepen zijn van samenstelling gewisseld, andere groepen worden geheel doorgeschoven naar het volgende schooljaar. U heeft daar een aantal weken geleden informatie over ontvangen.

Een wisseling van groep betekent voor kind en ouders altijd een verandering en misschien een minder plezierig gevoel. Wij hebben in de afgelopen jaren ervaren dat na een aantal dagen of weken in het nieuwe schooljaar iedereen gewend is aan de nieuwe klasgenoten, juf of meneer. Mocht dat t.z.t. niet het geval zijn, dan horen we dat graag.

Op donderdagmorgen 2 juli is er een kennismakingsmoment in de nieuwe groepen. De kinderen komen dan, met de instromers van andere scholen en (bijna) 4-jarigen, samen in het nieuwe lokaal met de leerkracht, die het volgende schooljaar les gaat geven.

Indien de NAW-gegevens van uw kind niet goed vermeld staan op de groepslijsten, dan verzoeken we u om dit door te geven via info@emmaschool-assen.nl. Mijnschoolinfo en de leerlingenadministratie hebben geen koppeling, waardoor deze gegevens niet automatisch worden gewijzigd.

groepsverdeling