De Emmaschool is een Gezonde en Veilige School !

De Emmaschool heeft als eerste Asser basisschool het landelijke vignet Gezonde School voor het thema Sociaal-Emotionele ontwikkeling behaald. Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties en is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school laten zien dat zij dit erg belangrijk vindt. De GGD Drenthe heeft de Emmaschool ondersteund in dit traject. Werken aan gezondheid en veiligheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Emmaschool voor een veilige schoolomgeving én heeft de school speerpunten op het gebied van persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Het veiligheidsgevoel en de constante aandacht hiervoor is op de Emmaschool vanzelfsprekend. Naast de schoolbrede Kanjertraining en diverse protocollen voor kindermishandeling, pesten en sociale media is er een Kindercoach op school, die individuele of groepjes kinderen kan ondersteunen in hun ontwikkeling. Directeur Han Sijbring van de Emmaschool is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat we voldoen aan de eisen, die aan het vignet gesteld worden! We werken preventief aan de sociale vaardigheden en als het nodig is, kunnen we individuele kinderen, in samenwerking met de ouders, goed opvangen”. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

Ook kunt u hier meer informatie vinden over de Kanjertraining op onze school.

Gezonde-School-224x300