Emmaschool doet mee aan project Academische Opleidingsschool

Vanaf 01-08-2015 participeert de Emmaschool in de dieptepilot voor de academische opleidingsschool, een project dat gefinancierd wordt door het Ministerie van Onderwijs.

Deze activiteit ligt in het verlengde van “Opleiden In School” (oplis), een nauwe samenwerking tussen basisscholen en de PA waarbij de basisscholen de taak van de PA grotendeels overnemen in het opleiden van PA-studenten in hun onderwijspraktijk tijdens hun stageperiodes.

In het kader van de Academische School worden pabostudenten en leerkrachten opgeleid in onderzoeksvaardigheden, hetgeen ten goede moet komen aan het dagelijks onderwijs op de Emmaschool.

Het project resulteert in opleidings-, onderzoeks- en innovatiepraktijken, waarbij professionals in scholen samenwerken met studenten en opleidingsdocenten van de Hanze Hogeschool Groningen en wetenschappelijke onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Doelstelling van dit project is o.a. om de kwaliteit van opleidingsprocessen duurzaam te borgen: er vindt een verdere ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit plaats door het Opleiden In School (OPLIS) uit te bouwen. Om dit te realiseren wordt gewerkt aan:

  • Het realiseren van gezamenlijk en wederzijds leren tussen groepsleerkrachten (als coach) en leraren-in-opleiding (LIO-ers en stagiaires van de PA) als onderdeel van de initiële opleiding en van voortgezette professionalisering.
  • Het inrichten van een opleidings- en begeleidingsstructuur ter ondersteuning van dit wederzijdse leren.
  • Het inrichten van een onderzoeks- en adviesstructuur waarbinnen ontwerpgericht onderzoek plaatsvindt op het centrale onderzoeksthema “PASSEND ONDERWIJS VOOR ALLE LEERLINGEN”
  • Ook is de professionele ontwikkeling van het team van de Emmaschool een belangrijk onderdeel.

We doen dit project samen met diverse schoolbesturen uit Noord Nederland, waaronder O2G2 Groningen, Marenland en Plateau Openbaar Onderwijs Assen.

academische%20basisschool_clip_image004