Gezamenlijke vergadering OR/MR op 2 november

Op 2 november 2015 houden de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad van de Emmaschool hun jaarlijkse gezamenlijke vergadering. Tijdens deze vergadering wordt de jaarrekening van de OR gepresenteerd en vastgesteld. Ook wordt de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Alle ouders zijn bij deze uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijd: 20:00 uur (tot ca. 21:00 uur) Locatie: Emmaschool, lerarenkamer.  De vergaderstukken zijn via MSI verstuurd.