Visitatie Emmaschool door Plateau-collega’s

Regelmatig komen collega’s van Plateau Openbaar Onderwijs Assen de scholen bezoeken voor een interne meting. Zo ook op vrijdag 6 november op de Emmaschool. De school wordt doorgelicht op alle kwaliteitsonderdelen, zoals schoolplannen, klassenmanagement, administratie, leerlingenzorg, lesgeven, opbrengsten, oudertevredenheid, leerlingenraad. Aan het einde van de dag is er een terugkoppeling aan directie en het team. De adviezen kunnen we gebruiken voor het bezoek van de Onderwijsinspectie, waarschijnlijk ergens in 2016.

Plateau logo_met_pay_off