Luizencontrole Emmaschool

De luizencommissie streeft naar een betere uitvoering van de luizencontroles op de Emmaschool. Het gebruik maken van een speciale luizenkam is onontbeerlijk. Deze luizenkammen zijn door de school aangeschaft en worden zorgvuldig na controles gereinigd en uitgekookt. Het kan dus zijn dat uw zoon of dochter met een kam gecontroleerd wordt. Het blijft uiteraard een controle. De behandeling met de kam blijft een verantwoordelijkheid die bij de ouders ligt.

We merken dat er veel verschillende opvattingen zijn over luizen, de besmetting en ook het behandelen ervan. De RIVM is heel druk bezig om dit landelijk in kaart te brengen. De Emmaschool handelt volgens de nieuwste richtlijnen en roept de hulp in van de GGD als dit nodig blijkt. Het is van het grootste belang, dat indien uw zoon of dochter besmet is met luizen, de behandeling ook goed volgens de richtlijnen uitgevoerd wordt. Voor de volledigheid voegen we dan het behandeladvies (de kambehandeling) toe.

Ten slotte: middelen tegen luizen op basis van Dimeticon genieten de voorkeur. Dimeticon verstikt de luis. Luizen hebben dus geen kans om hier resistentie tegen te hebben opgebouwd. Naast het gebruik van een antihoofdluismiddel, is de kambehandeling cruciaal voor het slagen van de behandeling!

Mochten er vragen zijn kunt u terecht bij de website van het RIVM http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis

Wie het leuk vindt kan ook op een Friese Facebookpagina terecht. Deze is in het leven geroepen door de GGD en staat vol informatie en filmpjes, GGD Fryslân Hoofdluis.

luizen-224x300