Sinterklaas in groep 5b

Op vrijdag 4 december vierden we Sinterklaas in de klas. Voor het eerst hebben we Sinterklaas geholpen door het maken van surprises en het schrijven van een gedicht. Het was een hele gezellige dag.

We begonnen met het openmaken van een paar surprises. Tussendoor hebben we de Pietendans gedanst in de klas. Hierna gingen we verder met het openen van de cadeaus. In de pauze kregen we drinken en een koekje. Tijdens het eten hebben we een stukje van een Sinterklaasfilm gekeken. Na het buitenspelen zijn we verder gegaan met het openen van de cadeaus. Wat waren ze surprises mooi geworden!

Tijdens het brood eten hebben we de Sinterklaasfilm verder bekeken. Na het buitenspelen hebben we de laatste surprises uitgepakt. Daarna hebben we nog even met onze cadeaus gespeeld. Nadat we de klas weer hadden opgeruimd hebben we de Sinterklaasfilm afgekeken.

Het was een hele gezellige dag, met hele mooie surprises en leuke cadeaus!

Bedankt allemaal!