Een nieuwe start in het nieuwe jaar

Na een paar ijzeldagen zijn we weer gestart met de normale schooldagen. In deze weken doen we Cito-toetsen om te bekijken hoe de leerresultaten van de kinderen en de school zich verhouden tot voorgaande resultaten en het landelijke gemiddelde. In de kleutergroepen doen we rekenen en taal in kleine groepjes en vanaf de groepen 3 doen we toetsen voor rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen. Af en toe worden leerkrachten bijgestaan door een andere juf om de leestoetsen individueel af te nemen. We proberen zo weinig mogelijk druk op de toetsen te leggen. Als het kind zijn of haar best doet, dan is dat prima. De resultaten van de toetsen kunt u vinden in de rapporten die de kinderen meekrijgen naar huis.

cito-trainingen