Nieuwe toets Engels voor monitoring leeropbrengsten

Vanaf januari 2010 krijgen de kinderen op de Emmaschool Engelse lessen. We zijn al langere tijd op zoek naar een monitor om de vorderingen van de kinderen te meten en zodoende zicht te krijgen op de leeropbrengsten voor het vak Engels. Vanuit het Europees Platform-Nuffic is die landelijke vraag opgepakt.

De IEP Eindtoets Engels is een digitale, adaptieve toets, die de leerlingen test op drie deelvaardigheden:

  • woordenschat
  • begrijpend luisteren
  • begrijpend lezen

De toets is volledig Engelstalig

Op de Emmaschool gaan we vanaf volgende week deze voortoets afnemen bij groep 7 in groepjes van 15 kinderen. Deze voortoets bepaalt de normering voor de toets, die aan het einde van het jaar wordt afgenomen in groep 8. Mrs. Pip zal bij de toetsafname aanwezig zijn en zal de kinderen begeleiden. De kinderen krijgen, helaas, geen uitslag van deze voortoets. In groep 8 zullen we de officiële toets waarschijnlijk nog een keer gaan doen en dan komt er wel een uitslag.early bird