Drents voorlezen

meertmaond-streektaolmaond

‘Het Huus van de Taol’

Er kwam een meneer een  Drentstalig verhaal voorlezen.
Het ging over twee kinderen die zich verveelden en olleke bolleke leerden van hun moeder. Wij  speelden in de kring ook het spelletje met de vuisten.
Ook een Paasgedicht werd in het Drents voorgelezen, over de paosbuul en de bulten van takkenbossen en snoeiafval: Het Paasvuur.
Als afsluiting kregen we allemaal  de Wiesneus, een tijdschrift met Drentstalig (voor)leeswerk, puzzeltjes, kleurplaat, een recept e.d.
drents4
drents3
drents2
drents1