Nieuwe vertrouwenspersoon Emmaschool

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Een gesprek met de leerkracht, intern begeleider of directeur is vaak al verhelderend.

Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken in te zien en is te vinden in de schoolgids.

Op elke school is een contactpersoon aangewezen en deze kan advies geven bij klachten. De contactpersoon zal niet inhoudelijk ingaan op de klacht, maar zal doorverwijzen naar de juiste persoon en eventueel helpen om het eerste contact te leggen.

Na het vertrek van juf Aly is juf Janine de Boer de nieuwe vertrouwenspersoon van de Emmaschool. Ze werkt op donderdag en vrijdag in groep 1/2b. Indien er zaken zijn, die niet direct opgelost kunnen worden met de betrokken personen, dan kunt u bij haar terecht.

respectkaart