Openbaar Onderwijs in Assen

Van 21 t/m 25 maart vieren de openbare scholen in Assen een feestje in het kader van School!Week. De inwoners van Assen kunnen dan kennismaken van de kracht van het openbaar onderwijs. Binnen de openbare scholen is iedereen welkom, ongeacht afkomst, levensbeschouwing of geaardheid. Dat is ook de gewoonste zaak van de wereld en daar zijn de openbare scholen trots op. Het motto van deze School!Week is daarom ook “Ik ben welkom!”

De openbare scholen in Assen van Plateau Openbaar Onderwijs Assen, het Dr. Nassau College en PrO Assen besteden in deze School!Week extra aandacht aan de belangrijke kernwaarden, zoals wederzijds respect, waarden en normen, van en voor de samenleving, levensbeschouwing en godsdienst.

Kees Vreugdenhil, directeur-bestuurder van het Dr. Nassau College onderschrijft de kernwaarden: “Door het openbare karakter van onze school benadrukken wij dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen leerlingen qua levensbeschouwelijke achtergrond.” Hij geeft aan dat respect voor elkaar, de basis is voor goed onderwijs.

PrO Assen is de enige aanbieder van praktijkonderwijs in de regio. “Juist daarom is het extra belangrijk dat dit een openbare school is waar iedereen welkom is”, aldus Linze van der Tuin, directeur van PrO Assen.

 

De waarde van het openbaar onderwijs zit volgens Paul Moltmaker, algemeen directeur van Plateau Openbaar Onderwijs Assen, vooral in het feit dat kinderen voorbereid worden op de diversiteit, die ze in hun maatschappelijke carrière ook gaan tegenkomen. “Daarom is openbaar onderwijs beter voor onze kinderen en voor onze samenleving als geheel.”

Activiteiten

De openbare scholen hebben deze School!Week een actief programma opgesteld waaraan leerlingen, ouders, andere belangstellenden en leerkrachten kunnen deelnemen. Zo wordt er op vrijdag 18 maart gestart met een groot Onderwijsdebat in het Stadhuis. Kinderen van alle openbare scholen gaan dan met elkaar in debat over de Rechten van het Kind. Op woensdag 23 maart van 9.00-12.00 uur wordt er op alle openbare scholen in Assen een Open Dag georganiseerd, waar iedereen welkom is.

ik ben welkom 014