Openbaar Onderwijsdebat in Raadszaal Assen groot succes!

Aline en Mirza uit groep 6/7 deden vrijdagmiddag mee aan het Onderwijsdebat van het openbaar onderwijs in Assen. Na een treffende inleiding van Paul Moltmaker over respectvol debatteren spraken ruim 20 kinderen uit de bovenbouw van verschillende Plateau-scholen en Pro Assen zich over verschillende stellingen.

1. Assen moet een vuurwerkvrije stad worden.

2. Asser gemeenteraadsleden moeten vaker met kinderen praten.

3. Er mogen alleen witte pieten meelopen tijdens de Sinterklaasoptocht 2016 in Assen.

4. Een diersoort meer of minder maakt niet uit.

5. Plastic tassen zijn verboden; ook plastic speelgoed moet verboden worden.

De discussie werd begeleid door leerlingen uit de bovenbouw van het Dr. Nassau College Quintus en de burgemeester van Assen, Marco Out, gaf tips over goede debattechnieken. na afloop kregen alle kinderen een luid applaus en een mooie oorkonde. Voor de kinderen van de Emmaschool was het een geslaagde middag !

20160318_132631 20160318_132702 IMG_20160318_143940