Schoolfotograaf op donderdag 31 maart en vrijdag 1 april

Op donderdag 31 maart en vrijdag 1 april worden de kinderen op de individuele – en groepsfoto gezet door Dany Brix Fotografie. Het verzoek is om die dag fleurige kleding aan te doen.

Donderdag 31 maart
Morgen: groep 1/2 a, 1/2 b,  1/2 c,  1d
Middag: groep 4, 7, 8b, 8a

Vrijdag 1 april
Morgen: groep 3a, 3b, 5a, 6
Middag: groep 5b, 6/7

Op beide middagen is het vanaf 15.30 uur mogelijk dat broertjes en zusjes gefotografeerd worden. Ook kinderen die (nog) niet op de Emmaschool zitten, kunnen op de foto gezet worden. In de hal van het hoofdgebouw hangt een intekenlijst met tijden, waarop u de gezinsnaam kunt invullen. U dient zelf aanwezig te zijn bij deze opname.

De foto’s worden genomen in het speellokaal van De Zonnebloem. Indien er geen ruimte meer is, dan kunt u contact opnemen met Dany Brix fotografie via info@danybrix.nl of 06-10166416.

De foto’s worden vrijblijvend gemaakt en er is dus geen verplichte afname. U ontvangt een paar weken na de fotoshoot een brief met een code, waarmee u de foto’s via internet kunt bekijken en bestellen.

Het is onmogelijk om alle ouders een eigen inlogcode te geven voor het bestellen. Alle kinderfoto’s en de groepsfoto worden op een groepspagina geplaatst en zijn zodoende zichtbaar voor alle ouders van de groep. De OR heeft hiermee ingestemd, maar indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van uw zoon of dochter op de groepspagina, dan kunt u dat aangeven bij Dany Brix via mailto:info@danybrix.nl. U ontvangt dan een eigen inlogcode.

sponsor-brix