Verkeer Pr. Irenestraat

Zoals u hebt kunnen zien is de bouw van 8 woningen tegenover de Emmaschool gestart. We hebben weer venstertijden voor bouwverkeer afgesproken en dat betekent dat er geen vrachtverkeer rijdt tijdens de begin– en eindtijden van de school. Er kunnen wel vrachtauto’s staan, die laden en lossen.

Er wordt ook geconstateerd dat er auto’s op het trottoir staan, waardoor kinderen over de weg moeten lopen. Dat levert gevaarlijke situaties op met de stroom fietsers, die vanaf de Dr. Nassaulaan komt.

Het gentleman’s agreement om niet met de auto de Pr. Irenestraat in te rijden blijft van kracht om de verkeerstromen zo veilig mogelijk te houden. We hopen dat u daaraan wilt meewerken.

verboden