Emmaschool op Facebook

Sinds een aantal weken worden de foto’s van het Twitter-account van de Emmaschool doorgeplaatst naar de Facebook-pagina van de school. We kunnen op die manier goed laten zien wat er op de Emmaschool gebeurt in de verschillende groepen.

Mocht u bezwaren hebben tegen het plaatsen van foto’s op de website of andere social media dan kunt u dat aangeven via info@emmaschool-assen.nl. U hebt bij aanmelding van uw kind via het inschrijfformulier ook al aangegeven of u wel of geen toestemming voor plaatsing geeft.

Plateau Openbaar Onderwijs Assen heeft een richtlijn voor social media afgesproken met de scholen en de GMR. Deze is te vinden op de website van de Emmaschool.

facebook