IEP Eindtoets groep 8

Jaarlijks maken de kinderen groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs om te bekijken of het individuele schooladvies overeenkomt en of schoolopbrengsten op niveau zijn.

Dit jaar is de toets goed gemaakt. Met een gemiddelde score van 86 (landelijke gemiddelde 80) hebben boven de bovengrens van de inspectie gescoord. We zijn blij met dit resultaat en hebben met een aantal ouders en heroverwegingsgesprek gevoerd om het schooladvies naar boven bij te stellen.

eindtoets2