Zomervakantie !

Na 42 schoolweken is het schooljaar is weer voorbij. Wat is dat toch weer snel gegaan! Er is weer hard gewerkt door alle kinderen en leerkrachten en zijn er goede vorderingen behaald. Afgelopen week hebben we afscheid genomen van 55 kinderen uit groep 8 en daarmee hebben we weer een lichting met goede basisschoolvaardigheden uitgezwaaid.

Afgelopen jaar zijn er vele gesprekken gevoerd om de ontwikkeling van de kinderen te bespreken. Over het algemeen verlopen die gesprekken erg plezierig, maar soms zijn er verschillen van inzicht. Ik ben blij dat we ook die gesprekken met respect kunnen voeren. Samen komen we altijd tot een keuze in het belang van het kind.

Namens het team van de Emmaschool wil ik alle ouders, die op welke manier dan ook hebben meegeholpen; de verkeersbrigadiers, de klassenouders, het Ouderplatform, de verkeersouders, het kriebelteam, de adverteerders, de excursie-ouders, de OR en de MR en alle anderen heel hartelijk bedanken voor de inzet in het afgelopen schooljaar. De kinderen en het team hebben uw hulp zeer gewaardeerd.

In de eerste week na de zomervakantie ontvangt u de papieren versie van de jaarkalender, waarin (bijna) alle evenementen voor het komende schooljaar genoemd worden. Een nieuwe versie van de schoolgids staat dan op de website of kunt u na de vakantie afhalen bij de conciërge.

Mede namens het team van de Emmaschool wens ik iedereen een goede zomervakantie. We zien alle kinderen en ouders graag weer terug op maandag 29 augustus.

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Emmaschool,

Han Sijbring

zon