Werken met wisbordjes

In bijna alle groepen 3 t/m 8 zijn we gestart met de wisbordjes tijdens de instructies van taal en rekenen. Dit is een eenvoudig en doeltreffend middel om in één oogopslag te zien of de hele klas de instructie heeft begrepen. In plaats van één leerling voor de klas te roepen of een beurt te geven, wordt de vraag aan de klas als geheel gesteld en noteren alle leerlingen hun antwoord op hun wisbordje dat ze daarna omhoog houden.

De betrokkenheid wordt daardoor verhoogd en 100% van de leerlingen neemt actief deel aan de les. Er worden geen vingers opgestoken. Er is voortdurend afwisseling tussen de leerkracht die instructie geeft en de leerlingen die nadenken en antwoorden. Het biedt de leerkracht de mogelijkheid om feedback te geven en te monitoren welke mate van begrip er is bij individuele leerlingen en de klas als geheel. Op basis hiervan worden keuzes gemaakt: verder gaan naar de fase van zelfstandige verwerking of langer doorgaan met instructie en begeleide inoefening.

20160923_091922