8a naar de kerk

Hallo beste lezers,

Wij zijn met heel groep 8a naar de gereformeerde kerk geweest in de Oude Molenstraat. We werden daar ontvangen door Lucas Koops. Eerst ging hij vertellen hoe de kerk er vroeger uit zag. De kerk is nu ongeveer twee keer zo groot als vroeger. Het orgel zat vroeger op de plek waar de deur nu zit. Dat is in het zuiden nu zit hij aan de noord- kant. Onder het orgel zit de preekstoel. Daarna kregen we een rondleiding. We liepen het rondje helemaal rond, maar normaal kan dat niet want er zit altijd een deur op slot.  Er werd ook verteld hoe mensen werden/worden gedoopt. Na de rondleiding werden we gesplitst en de ene groep bleef beneden en ging naar het orgel. De andere groep ging naar boven en ging wat eten en drinken in de kinderkamer. Daarna gingen we wisselen. Bij het orgel vertelde Lucas over wat voor een verschillende pijpen er waren en helaas liet hij ook de hoogste toon horen. Wij meisjes deden onze oren snel dicht want het was een achterlijk hoog geluid. Toen ging hij nog een klein stukje spelen. Tot slot kwamen we weer met zijn allen bij elkaar. Na de afsluiting gingen we weer naar school en hadden we nog even gekletst.

Geschreven door Ciska en Cecile

Groetjes groep 8a van de Emmaschool.