Herfstvakantie !

Volgende week is het al weer herfstvakantie. Er zijn veel creatieve en culturele activiteiten geweest in de afgelopen periode en dat is goed geweest voor de groepsvorming. Ook is er natuurlijk weer hard gewerkt.

Op de website en via Facebook wordt u op de hoogte gehouden van een groot aantal activiteiten. Facebook heeft ondertussen al meer dan 200 abonnees en dat aantal kan verder groeien. Na de herfstvakantie is de zakelijke ouderavond met het thema “Mijn kind online en schermpjestijd”. U bent van harte welkom.

We starten ook met kindgesprekken voor de groepen 6,7,8 om te bekijken wat ze van school vinden en wat hun leerdoelen zijn. Half november gaan de leerkrachten bij elkaar kijken naar hun instructievaardigheden en dan komt de Sint Maarten– en Sinterklaastijd.

Medio november ontvangt u ook een enquête over de schooltijden, waar we in december een besluit over hopen te nemen.

Maar eerst de vakantie. Veel plezier gewenst en tot maandag 24 oktober.

Team obs Emmaschool

herfst