Ouderhulp

Op de Emmaschool worden ouders gevraagd om activiteiten of taken te organiseren of uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld de luizenouders, verkeersbrigadiers, MR- of OR-lid, bibliotheek-ouder, klassenouder, etc. Wij zijn erg blij met en dankbaar voor deze inzet!

Naast deze meer structurele zaken worden er ook regelmatig (creatieve) activiteiten, feestelijkheden en sportactiviteiten georganiseerd, waarbij extra hulp en begeleiding van ouders nodig is. De klassenouders worden vaak ingezet om deze extra hulp te organiseren. U ontvangt dan een vraag via Mijnschoolinfo. De klassenouders gaven tijdens de klassenoudervergadering aan dat het steeds lastiger wordt om ouders te regelen voor deze activiteiten.

We kunnen het ons voorstellen dat het soms lijkt alsof er heel vaak een beroep wordt gedaan op ouderhulp, maar als alle ouders een bijdrage leveren aan deze hulpvragen dan komt het neer op ongeveer 1 x per jaar (per kind) ergens aan meehelpen. De ene keer vindt een activiteit overdag plaats, maar er worden ook wel activiteiten tijdens de avonduren georganiseerd, vooral rond Sinterklaas en Kerst.

Vele handen maken licht werk en meehelpen is leuk! Zowel voor jezelf als voor de kinderen.

Alvast bedankt!
ouderhulp16