MR vergadering op 12 december over Schooltijden

Maandag 12 december wordt in de MR vergadering het voorstel voor de schooltijden besproken. Er wordt instemming gevraagd van de oudergeleding op het voorstel van de werkgroep, dat in het Geepeetje staat.

Ook wordt er verder nagedacht over 21st Century Skills in combinatie met een wijziging voor het aanbod van de zaakvakken, als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie. Verder is er aandacht voor het onderzoek van de RUG over Ouderbetrokkenheid. De vergadering is openbaar.
mr