Invalpool Plateau Openbaar Onderwijs Assen is leeg

De invalpool van Plateau is door de griepperiode overbelast en er zijn geen invallers meer te krijgen.  Parttimers komen regelmatig een extra dag werken en vaak worden alle reguliere werkzaamheden opgeschort, zodat de zieke leerkracht vervangen kan worden. Deze werkzaamheden, zoals ondersteuning van individuele kinderen of groepjes, werk van de intern begeleider of directeur, blijven dan liggen. We kunnen op dit moment geen oplossingen meer  bedenken en daarom vragen we u, in geval van nood, om uw zoon of dochter een dag thuis op te vangen. Mocht dat niet lukken, dan kan uw kind naar school komen. Hij of zij krijgt dan aangepast les in een andere groep.

Plateau Openbaar Onderwijs Assen gaat per 1 februari over naar een grotere invalpool, met meerdere regionale schoolbesturen, waardoor het aanbod van invallers hopelijk groter wordt. Indien u nog mensen kent, die willen invallen op basisscholen, dan kunnen zij voor de inschrijvingsprocedure kijken op www.plateau-assen.nl, onder het kopje Personeelszaken.