Drents Verkeersveiligheidslabel

Afgelopen week zijn we met vlag en wimpel geslaagd voor de hercertificering voor dit label. We hebben verkeer verankerd in ons schoolbeleid, we doen verkeerseducatie in de klas, we oefenen praktische vaardigheden, we werken aan een verkeersveilige schoolomgeving en we betrekken ouders bij dit beleid. De hercertificering geldt voor een periode van drie jaar. De verkeersouders Tineke en Iwan hebben een groot aandeel gehad in de organisatie van de activiteiten, maar we kunnen dit natuurlijk niet zonder de kinderen, ouders en de leerkrachten. Gefeliciteerd allemaal!