Nieuw logo Plateau Integrale Kindcentra

Plateau Openbaar Onderwijs Assen heeft de mogelijkheid gecreëerd om een poot Kinderopvang te starten met het oog op de komende Harmonisatiewet voor de Kinderopvang. Het peuterspeelzaalwerk komt onder de Wet Kinderopvang te vallen en de schoolbesturen zijn gevraagd om mogelijk te maken dat de 3–jarigen binnen de Alles-in-1-scholen, de zogenaamde Integrale Kindcentra, opgevangen worden. Deze verandering is aangegrepen om een nieuw logo voor Plateau Openbaar Onderwijs Assen en alle scholen te ontwerpen. Het nieuwe logo van Plateau ziet u hieronder. Het logo van de Emmaschool lijkt daar op, zodat er een eenheid ontstaat voor alle Plateau Integrale Kindcentra.