IEP Eindtoets groep 8

Jaarlijks maken de kinderen van groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs om te bekijken of het individuele schooladvies overeenkomt en of schoolopbrengsten op niveau zijn. Dit jaar is de toets goed gemaakt. Met een gemiddelde score van 82,6 (landelijke gemiddelde 78) hebben we boven de bovengrens van de inspectie gescoord. We zijn blij met dit resultaat. De kinderen krijgen de uitslag vanmiddag mee naar huis.