1-uurs-staking dinsdag 27 juni

Beste ouders/ verzorgers,

Al geruime tijd maken leerkrachten van basisscholen in het hele land zich ernstige zorgen over de toekomst van goed primair onderwijs. POinactie, de vakbonden en werkgeversorganisatie PO-raad willen deze zorgen onder de aandacht van de politiek brengen. Zij hebben een prikactie op 27 juni aangekondigd en willen een manifest aanbieden in politiek Den Haag.

Wij zijn aangesloten bij de werkgeversorganisatie PO-raad en staan achter dit voorgenomen initiatief. Met deze actie wordt de politiek middels het manifest opgeroepen om in een regeerakkoord extra geld vrij te maken voor een eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk. Wij merken ook dat de bekostiging van het Primair Onderwijs achterop loopt bij de werkelijke kosten en willen dat er aandacht voor komt. Daarom gaan die leerkrachten die dat willen op 27 juni meedoen aan de voorgenomen prikactie. Dat houdt in dat het eerste lesuur geen les gegeven wordt.

27 juni uurtje later naar school
Wij verzoeken hiermee alle ouders /verzorgers om de kinderen op dinsdag 27 juni een uurtje later dan gebruikelijk naar school te brengen. Wij begrijpen ook dat er ouders/verzorgers zijn waarvoor deze prikactie lastig is. Wij zijn ons daarvan bewust. Door u vroeg te informeren willen wij u de mogelijkheid geven zelf iets te organiseren. Mocht dat echt niet lukken dan kunt u dat aangeven bij de schooldirecteur of juf/meester van de klas. Wij zullen dan zorgdragen voor opvang. Hoe dat vorm gaat krijgen kunnen wij nu nog niet zeggen. Vanuit de school zal daarover meer informatie volgen. U zult in de pers en ook op social media diverse berichten hierover tegenkomen. Wilt u zeker weten hoe het op uw school geregeld wordt, neem dan contact op met de betreffende schooldirecteur of juf/meester.

Wij hopen dat u ons wilt steunen met deze actie. Het is in uw en ons belang dat we goed onderwijs kunnen aanbieden. Wij hopen hiermee een duidelijk signaal te geven naar politiek Den Haag.

Paul Moltmaker,
Directeur-bestuurder