Einde van het schooljaar

Het schooljaar is voorbij! Wat is dat toch weer snel gegaan. Er is weer hard gewerkt door alle kinderen en leerkrachten en zijn er goede vorderingen behaald. Namens het team van de Emmaschool wil ik alle ouders, die op welke manier dan ook hebben meegeholpen, zoals de verkeersbrigadiers, klassenouders, biebouders, verkeersouders, het kriebelteam, de adverteerders, excursie-ouders, vervoerouders, atelier-ouders, creatieve ouders, OR en MR en alle anderen heel hartelijk bedanken voor de inzet in het afgelopen schooljaar. De kinderen en het team hebben uw hulp zeer gewaardeerd.

Ook is de verwenochtend voor de leerkrachten erg goed in de smaak gevallen. We bedanken iedereen, die het georganiseerd en uitgevoerd hebben.

In de eerste week na de zomervakantie ontvangt u de papieren versie van de jaarkalender, waarin (bijna) alle evenementen voor het komende schooljaar genoemd worden. Een nieuwe versie van de schoolgids staat ondertussen op de website of kunt u na de vakantie afhalen bij de conciërge. Denkt u aan de nieuwe schooltijden!

Mede namens het team van de Emmaschool wens ik iedereen een goede zomervakantie. We zien alle kinderen en ouders graag weer terug op maandag 4 september.

Met vriendelijke groet,
Han Sijbring