Programmeren met een Bee-bot

Een bee-bot is een bij en deze bij kan naar links, naar rechts en voor – en achteruit. Wij hebben geleerd hoe dit werkt en daarna moesten we op een groot vel papier een route tekenen en ervoor zorgen dat de bee-bot deze route ook ging lopen. Programmeren en meten dus. Ook moesten we samenwerken in een groepje van ongeveer drie kinderen.

We kijken terug op een geslaagde middag!

Klik hier voor de foto’s