Project cultureel Hart groep 5

Klik hier voor de foto’s

Het project begon op 13 april; toen kwam er een asielzoeker bij ons op school. Hij vertelde over zijn leven als vluchteling en de kinderen mochten vragen aan hem stellen.

Het project kreeg een vervolg in het Drents museum waar we op zoek moesten naar foto’s, een brief kregen in het Arabisch die we moesten vertalen met hulpmiddelen, maar dit viel nog niet mee! De prijs was een inburgeringscursus; dus we waren blij dat we die eigenlijk niet nodig hadden.

Ook moesten we aan de hand van verschillende schilderijen bepalen waar we het liefst naar toe zouden gaan en waarom. Mooi om te zien dat kinderen dat voor zichzelf goed kunnen bepalen en hun keus ook kunnen verwoorden.

Tot slot kregen we een drama les om ons aandeel in het theaterstuk te oefenen. Deze voorstelling ging over een koning die niet bepaald aardig was voor zijn omgeving. hij hield erg van kaas met gaten, wilde regelmatig een groot feest en wilde goede dijken om te voorkomen dat “Anderlanders” in zijn land zouden komen. Dit verliep natuurlijk allemaal niet geheel vlekkeloos, maar gelukkig was voor alles een oplossing. De kinderen vonden het leuk om hun rollen te spelen in het theaterstuk wat als slotstuk van dit project opgevoerd werd in “De Kolk”.