Ontwikkelingen Kindcentrum Emmaschool

In de komende periode worden de uitingen van de Emmaschool omgevormd naar de nieuwe Plateau-huisstijl. Een nieuwe frisse look, waarin onze uil behouden is. Ook de buitenkant van de school krijgt deze uitstraling en dat kunt u binnenkort bekijken. Op inhoudelijk gebied gaan we meer afstemmen met Plateau Kinderopvang. We gaan in overleg met elkaar over de schoolthema’s en de verbinding naar de buitenschoolse opvang.

Vanaf 1 januari zal de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang een feit zijn. Peuteropvang zal dan onderdeel worden van kinderopvang en de gemeente heeft daar een traject voor ontworpen. De ouders van de peuterspeelzaal kunnen in de komende weken aangeven naar welke peuteropvang hun kind zal gaan. We hopen dat de peuterouders voor onze locatie kiezen, zodat de Peuteropvang Zonnebloem in dezelfde vorm doorgaat. Mocht u vragen hebben over de peuteropvang dan kunt u altijd even bij Han Sijbring binnenlopen. Ook juf Ciska is op de hoogte van de ontwikkelingen.