Ouderpanel maandag 9 oktober

Op maandag 9 oktober om 20.30 uur is er een bijeenkomst van het Ouderpanel. Een Ouderpanel biedt de school de mogelijkheid om op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een steeds wisselende groep ouders. Met het ouderpanel willen we de betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs vergroten en daar waar mogelijk komen tot verbeteringen van het onderwijs dat gegeven wordt. Ook kunnen we peilen wat er onder ouders leeft en hoe gedacht wordt. De ideeën die in het Ouderpanel genoemd worden, zullen we meenemen in de beleidsvoorbereidingen richting het team en de MR. De laatste groep heeft uiteindelijk advies- of instemmingsbevoegheid op verschillende onderdelen.

De thema’s in het komende Ouderpanel zullen zijn: Communicatie tussen ouders en leerkrachten en de hygiëne in de school. We zullen vanuit diverse invalshoeken de onderwerpen gaan bespreken. U kunt zich opgeven voor het Ouderpanel via de uitnodiging in Mijnschoolinfo.