Studiemiddag Kanjertraining

Afgelopen woensdag heeft het team een studiemiddag gevolgd over de Kanjertraining. De inhoud bestond voor een groot deel uit het bespreken van ervaringen in de afgelopen twee jaar en het verder uitwerken van vragen en vernieuwde inzichten. Ook zijn er nieuwe materialen geïntroduceerd en zullen we in de komende periode de nieuwe kennis verwerken in een beleidsplan, waaronder het kanjer-pestprotocol. De opfrismiddag is als zeer zinvol beschouwd, mede door het feit dat de Kanjertaal bij het oplossen van problemen door een heel groot deel van het team op dezelfde manier wordt gedaan en dat is herkenbaar voor de kinderen in alle groepen. Onze nieuwe leerkrachten hebben zich aangemeld voor een basiscursus, zodat alle teamleden gecertificeerd zijn om de Kanjertraining met groepen uit te voeren.