Overblijven op de Emmaschool via Plateau@Lunch

Plateau@Lunch verzorgt op de Emmaschool het overblijven.

Aan- en afmelden voor de overblijf
De registratie en administratie van het overblijven gaat via de website www.overblijvenmetedith.nl.
Via “Login” kunt u heel eenvoudig en gratis een ouderaccount aanmaken.

Het aan- en afmelden voor overblijfmomenten kan tot 10.00 uur op dag van de daadwerkelijke opvang. Voor het hele jaar kunt u dit vooruit plannen.

Wat zijn de kosten voor de overblijf?
De kosten van het overblijfmoment zijn vastgesteld op € 2,50 per keer. Wanneer u uw kind(eren) voor het overblijven heeft afgemeld voor 10.00 uur in “overblijvenmetedith.nl”, wordt deze dag niet in rekening gebracht. U betaalt op deze manier dus alleen voor de opvang die u daadwerkelijk heeft afgenomen. Aan het begin van elke maand ontvangt u een gespecificeerde factuur met de overblijfmomenten van uw kind(eren) van de afgelopen maand. Via automatische incasso vindt daaropvolgend de betaling plaats.

Hoe werkt de overblijf?
Er is beleidsplan Overblijven school. Deze is op te vragen bij de directeur van de school of via het centraal kantoor via telefoonnummer 0592-301993 of via de mail info@aska.nl

De begeleiding en het toezicht tijdens het overblijven, worden uitgeoefend door overblijfkrachten. Daarnaast zet Plateau@Lunch een professionele overblijfcoördinator in voor de aansturing van de overblijfkrachten. De overblijfcoördinator heeft regelmatig overleg met de school over praktische zaken en om de overdracht van de kinderen van en naar het overblijven zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Zoekt u met spoed contact, dan kan dit telefonisch tijdens kantooruren: telefoonnummer 0592- 301993 of via de mail info@aska.nl