Pestprotocol Kanjertraining

Het Pestprotocol Kanjertraining is afgelopen week besproken met de Leerlingenraad. We hebben een mooi gesprek gevoerd over plagen en pesten en de manier waarop je kinderen wil betrekken om het te voorkomen. De Leerlingenraad wil alle groepen gaan informeren over het protocol door middel van een presentatie en ze zullen die ze zelf gaan maken.